درخواست رزرو

650,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
تاریخ ورود
تاریخ خروج
لطفا تاریخ ورود و خروج را انتخاب کنید. لطفا تعداد مهمانان را انتخاب کنید.
تاریخ‌‌های موجود و هزینه اقامت به ازای هر شب را وارد کنید.
ثبت درخواست رزرو رایگان است
User Profile Image
افشین عظیمی
کد اقامتگاه: 10009

واحد مبله دو خوابه

تهران ، تهران
 • آپارتمان - 2 خوابه
  دربست
 • 3 نفر ظرفیت استاندارد
 • تخت
 • Jeya

درباره اقامتگاه

مکانی آرامش بخش در تهران

آپارتمان دارای تمام امکانات و راحتی هتل: صابون و شامپویکبار مصرف، دستمال کاغذی، دستمال مرطوب، دستمال حوله ای، نخ دندان، خمیردندان و مسواک یکبار مصرف، ، حوله های حمام جدید، راحتی و دمپایی های حوله، شانه، کتانی یکبار مصرف، حوله یک بار مصرف، موم کفش،کمک های اولیه و انواع شارژر تلفن

Yesقوانین اقامتگاه

ساعت خروج : منعطف
ساعت ورود : منعطف
مناسب اقامت خانواده / کودکان
استعمال دخانیات مجاز است
صبحانه

Home rules: There is no possibility to hold a party Key delivery by presenting the original national card and foreign guest's passport The capacity of the governor of the house is two people, and the maximum amount is up to three people Plus extra charge


تقویم و قیمت

تخفیف به ازای 28 شب اقامت : 5 درصد

اسفند 1398  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 26 بهمن
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 27 بهمن
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 28 بهمن
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 29 بهمن
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 30 بهمن
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 1 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 2 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 3 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 4 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 5 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 6 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 7 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 8 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 9 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 10 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 11 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 12 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 13 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 14 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 15 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 16 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 17 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 18 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 19 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 20 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 21 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 22 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 23 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 24 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 25 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 26 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 27 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 28 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 29 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 1 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

تخفیف دار

فروردین 1399  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 24 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 25 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 26 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 27 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 28 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 29 اسفند
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 1 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 2 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 3 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 4 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 5 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 6 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 7 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 8 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 9 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 10 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 11 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 12 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 13 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 14 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 15 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 16 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 17 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 18 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 19 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 20 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 21 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 22 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 23 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 24 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 25 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 26 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 27 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 28 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 29 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 30 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 31 فروردین
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 1 اردیبهشت
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 2 اردیبهشت
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 3 اردیبهشت
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 4 اردیبهشت
  ریال 650
  مسدود رزرو شده
 • 5 اردیبهشت
  ریال 650
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

م.ت : میلیون تومان

قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار